Information till företagare.

Våra tjänster:

Bokföring - Bokslut - Deklarationer - Fakturering - Affärskontrakt

Vi erbjuder företagare service i form av löpande bokföring, momsredovisning, skattedeklarationer, årsredovisning, upprättande av deklarationer och bokslut, rättar till bristande eller felaktig bokföring samt ekonomisk- och skatterådgivning av alla slag.

Vi använder oss av dels Visma SPCS databaserade program och av Speedledgers internetbaserade affärssystem med direktanslutning till Internetbanken - är du intresserad av att arbeta i detta system hjälper vi dig gärna att komma igång på ett smidigt sätt.
Vi tar löpande fram rapporter till vägledning av Er verksamhet. Vi står gärna till tjänst med analyser och kalkyler. Vi kontrollerar nyckeltal, kapitalbehov och likviditet. Vi upprättar även investeringskalkyler.